DIDI TATTOO

DIDI, obrt za tetoviranje i dizajn, vl. Vladimir Kolačko

DIDI tattoo

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I. Valjanost i primjena ove politike

Ova politika privatnosti i zaštite osobnih podataka odnosi se na web lokaciju www.diditattoo.hr (u nastavku: web lokacija) kojima upravlja DIDIobrt za tetoviranje i dizajn, vl. Vladimir Kolačko, Varaždin, Đure Sudete 7 (u nastavku: ponuđač). Politika se odnosi na sve korisnike web lokacije.

Uporabom web lokacije korisnik potvrđuje da shvaća, prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ove politike zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Politika se u svakom trenutku može promijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Uporabom web lokacije nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

Temeljem isključivo informativnog karaktera ove web lokacije posebno se naglašava da su pravno-poslovna obveza ponuđača ili druge obveze, u bilo kojem obliku, samo temeljem informacija koje su ovdje stavljene na raspolaganje, naravno isključene.

II. Koje podatke o korisnicima prikuplja ponuđač

Osobni i drugi podaci koje o korisnicima – fizičkim osobama ponuđač prikuplja putem web lokacije odnosno uz njegovu pomoć te svrhe obrade (uporabe) tih podataka navedeni su u donjoj tablici:

Tip podataka

Gdje/kada se prikupljaju podaci

Svrha obrade podataka

Vrijeme čuvanja podataka

– ime i prezime
– adresa e-pošte
– telefon
 

Svi podaci su obvezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja kontaktnog obrasca za informacije o našim proizvodima i uslugama od strane korisnika. Popunjavanjem obrasca korisnik daje ponuđaču suglasnost za kontakt.

Priprema ponude, odgovaranje na informacije o proizvodima i uslugama te slanje prethodno navedenog na unesenu adresu e-pošte

Do opoziva (odjave) od strane korisnika.

III. Obrada podataka

Bez Vaše suglasnosti ponuđač na web lokaciji ne prikuplja osobne podatke. Vašoj je odluci prepušteno želite li mu primjerice u okviru kontakt forme otkriti svoje osobne podatke. Ukoliko navedete osobne podatke na web lokaciji, to je isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u namjene navedene u tablici pod točkom II. ove politike. Prije uporabe prikupljenih podataka u neke druge svrhe ponuđač će ishoditi suglasnost korisnika.

Ponuđač neće dostavljati prikupljene podatke trećim osobama, osim ako za to ne bude postojala zakonska osnova (npr. zahtjev suda ili drugih tijela i sl.).

Korisnik je upoznat i suglasan s tim da ponuđač može povjeriti pojedine zadatke u vezi s prikupljenim podacima trećim osobama (ugovorni obrađivači podataka). Treće osobe povjerene podatke obrađivat će isključivo u granicama ovlaštenja ponuđača i u skladu s namjenama definiranim u tablici pod točkom II. ove politike.

IV. Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač će sve podatke o korisnicima čuvati u skladu s ovom politikom i zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuju zakonodavstvo Republike Hrvatske i propisi Europske unije.

Korisnik je upoznat i suglasan je da ponuđač njegove podatke, koje mu je dostavio, čuva onoliko vremena koliko je navedeno u tablici pod točkom II. ove politike.

Ostale podatke može čuvati onoliko koliko je nužno potrebno za ostvarenje namjene zbog koje su podaci prikupljeni, a zatim ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da se određeni podatak više ne može povezati s određenim korisnikom.

V. Prava korisnika

Zahtjevom poslanim na korisnik može zahtijevati da mu ponuđač potvrdi prikuplja li ili obrađuje podatke koji se odnose na korisnika te koje podatke prikuplja i obrađuje.

Zahtjevom poslanim na info@diditattoo.hr  korisnik može zahtijevati da mu ponuđač pošalje elektroničku kopiju podataka koji se odnose na korisnika. Prije dostavljanja kopije podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako ponuđač i nakon toga sumnja u istovjetnost korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

Zahtjevom poslanim na  info@diditattoo.hr korisnik može zahtijevati da ponuđač trajno izbriše podatke koji se odnose na njega. Prije brisanja podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako ponuđač i nakon toga sumnja u istovjetnost korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

VI. Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer je ponuđaču dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku jer su se s njegovim podacima bez izričite suglasnosti ili dozvole ponuđača i usprkos uobičajenoj pažljivosti ponuđača upoznale ili ih dobile ili promijenile ili na neki drugi način obradile neovlaštene treće osobe.

O svakoj sumnji na zlouporabu svojih osobnih podataka ili u slučaju sumnje na neovlašten pristup tim podacima, korisnik je dužan odmah obavijestiti ponuđača.

Kada je između ponuđača i korisnika uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju za isključivanje i ograničavanje odgovornosti ponuđača vrijede odredbe koje reguliraju taj odnos (ugovor, opći uvjeti i sl.).

VII. Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ove politike, bez obzira na razloge te nevaljanosti, ne znači nevaljanost politike u cjelini. U tom se slučaju nevaljana odredba smatra nenavedenom, a politika vrijedi i dalje bez nje.

Na pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske zajednice. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu, Republika Hrvatska.